Om oss

Johans Mekaniska är ett gammalt företag sedan ca 35 år tillbaka. Företaget grundades av Bertil Johansson.

Tillverkningen bedrivs nu som då av komponenter med hög noggrannhet, i större format. t.ex. Stora motorblock, detaljer till gaskompressorer och stora svetsade konstruktioner m.m
 
Pani Mekaniska i Lavad mellan Lidköping och Grästorp äger Johans Mekaniska sedan november 2014 och ser ljust på framtiden inom den tyngre bearbetningen.

Affärsidé och Vision

Vi vill vara ledande inom precisionsbearbetning och svarvning av större mekanikobjekt. Tyngdpunkten ska ligga på specifika detaljer som framställs enligt ritning från kund. Genom professionalism och engagemang hos våra medarbetare är vi fast beslutna att uppnå en utveckling som placerar oss bland de bästa i branschen.   

Policy

Vår kvalitetspolicy utgår från nollfelsprincipen – varje leverens ska uppfylla samtliga krav och förväntningar och innebär det bästa värdet för kunden.

Genom pålitliga processer och ständiga förbättringar ska vi sträva mot en totalkvalitet i allt vi gör.

Vi ska arbeta för att minska belastningen på miljön. Miljöarbetet ska kännetecknas av helhetssyn och effektiv resursutnyttjande. Inom såväl produktionen som i administrationen ställs miljöspecifika krav vid inköp.

Företagets personal är företagets styrka. Alla ska behandlas lika och känna delaktighet i verksamheten.

Vi ska följa de lagar och krav som företaget berörs av.