Kvalité

Johans Mekaniska arbetar efter ISO-system 9001 & 14001 som är vår kvalitetspolicy och vi utgår från nollfelsprincipen.

Varje leverans skall uppfylla kundens alla krav både vad gäller kvalitet och miljö.

 

Vi arbetar aktivt för att värna om miljön både inom produktion och administration, vi ser helheten och effektiviteten i att välja miljövänliga produkter för vår verksamhet.