About us

Johans Mekaniska is an old company for 30 years. The company was founded by Bertil Johansson.

Production is then as now of components with high accuracy, as well as components of larger size. For example, large engine blocks, gas compressor parts, and large welded structures, etc.

Johans Mekaniska was acquired by Pani Mekaniska AB and MP Noordsförvaltning AB bought 50% in spring 2011 but since november 3 2014 is Johans Mekaniska again wholly owned by Pani Mekaniska, and sees a bright future in heavier processing.

Affärsidé och Vision

Vi vill vara ledande inom precisionsbearbetning och svarvning av större mekanikobjekt. Tyngdpunkten ska ligga på specifika detaljer som framställs enligt ritning från kund. Genom professionalism och engagemang hos våra medarbetare är vi fast beslutna att uppnå en utveckling som placerar oss bland de bästa i branschen.   

Policy

Vår kvalitetspolicy utgår från nollfelsprincipen – varje leverens ska uppfylla samtliga krav och förväntningar och innebär det bästa värdet för kunden.

Genom pålitliga processer och ständiga förbättringar ska vi sträva mot en totalkvalitet i allt vi gör.

Vi ska arbeta för att minska belastningen på miljön. Miljöarbetet ska kännetecknas av helhetssyn och effektiv resursutnyttjande. Inom såväl produktionen som i administrationen ställs miljöspecifika krav vid inköp.

Företagets personal är företagets styrka. Alla ska behandlas lika och känna delaktighet i verksamheten.

Vi ska följa de lagar och krav som företaget berörs av.